O Warszawie

INSTYTUT GEOLOGICZNY

Państwowy Instytut Geologiczny - powstał w 1919r. i jest największym ośrodkiem naukowo-badawczym polskiej geologii w Polsce. Prowadzi badania budowy geologicznej kraju dla celów rozwoju gospodarki narodowej i ochrony środowiska. Wykonuje i koordynuje zadania ważne dla planowania i realizacji polityki państwa, mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, w szczególności w zakresie gospodarki bogactwami i zasobami naturalnymi, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej oraz monitoringu środowiska i zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych.

1.jpg

 

Początkowo, nie mając własnej siedziby, Instytut korzystał z gościnności Pałacu Staszica na Krakowskim Przedmieściu. Od 1930r. miał już własną siedzibę na ul. Rakowieckiej klasycystycznym budynku projektu Mariana Lalewicza. Niektóre detale dekoracyjne wykonano z kamienia pochodzącego z rozebranego w 1926r. soboru Aleksandra Newskiego na Placu Saskim (obecnie Plac Piłsudskiego). W czasie okupacji budynki Instytutu zostały zniszczone w 95%. Po wyzwoleniu Warszawy przystąpiono do odbudowy gmachów, którą ukończono w latach 1946-7. Zdecydowano wówczas o konieczności rozbudowy Instytutu. Budowę nowego gmachu rozpoczęto w 1948r.według projektu Marka Leykama i Czesława Krassowskiego. Budynek został oddany do użytku w 1952r. W 1959r. przed głównym wejściem do budynku od ul. Wiśniowej ustawiono głaz narzutowy, największy z wydobytych w obrębie miasta o kubaturze ok.10 m sześc. i wadze ponad 30 ton.

2.jpg