O Warszawie

KANONIA NA STARYM MIEŚCIE

To mały placyk na tyłach Katedry Św Jana. W domach okalających trójkątny plac mieszkało najpierw (od  1406r.) trzynastu kanoników kapituly warszawskiej (przeniesionej właśnie wtedy z Czerska przez księcia Janusza Starszego) - stąd nazwa placu. Tu także do roku 1780 a więc czasu gdy uznano, iż chowanie zmarłych w obrębie miasta jest niezdrowe i niehigieniczne, znajdował się pierwszy warszawski cmentarz. W 1771r. na cmentarzu stanęła figura Najśw. Panny Marii Niepokalanie Poczętej, obecnie umieszczona przy wschodniej ścianie prezbiterium katedry. 

Kanonicy otrzymali tu długie, wąskie działki szerokości 6-8m i długości 10-34m. Najwęższa kamieniczka w rogu Kanonii (zbudowana znacznie później niż te pierwsze, bo dopiero w XVIII w.) ma zaledwie 2 m szerokości a to ze względu na sprytne oszczędności finansowe (podatkowe) jakie zyskiwał właściciel tak wąskiej fasady (do ustalania obciążeń fiskalnych z tytułu posiadanych nieruchomości brano bowiem  wtedy w Warszawie pod uwagę szerokość fasady jego domu - tej od głównej ulicy) w porównaniu z tym który posiadał dużo szerszą 6-8 metrową fasadę swej kamienicy. Jest to zarazem najwęższa kamieniczka w całej Europie. Choć oczywiście po przejściu bramy i obejrzeniu kamieniczki z drugiej strony, od Wisły, widzimy, że jest ona znacznie szersza (po prostu ma kształt klina a nie prostokąta).

Na kilku budynkach znajdują się tablice erekcyjne (nr 28 - wystawił kanonik Stanisław Boniecki w 1541r, a nr 26 kanonik Samborski w 1521r.). W domu nr 6, hipoteczny 87, mieściła się siedziba urzędu kapituły.

Pierwotne kanonie były oczywiście drewniane. Pierwsze murowane powstały w końcu w. XV. Większość jednak domów murowanych powstała po pożarze Kanonii w 1607r. 
Z czasem zwiększa się również liczba tutejszych mieszkańców i tak np. w 1792r. mieszkało tu 160 osób. Mieszkali tu również oficjaliści kościelni, służba, krawcy, kupcy. Kanonicy wynajmowali partery swoich domów na szynki (karczmy), było ich tu w końcu XVIII w. aż 4.
Po 1800r. Stanisław Staszic zakupił tu od Kanoników 3 przyległe kamienice (dzisiaj z numerami: 6, 7 i 8) i przekształcił je na siedzibę Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które mieściło się tu do 1823r. Potem domy te włączono do zespołu zamkowego, pozostałe przeszły 1867-8 też na własność rządową, następnie należały do osób świeckich i duchownych. 

W początkach XX w. na Kanonii mieszkał poeta, piewca Warszawy Or-Ot czyli Artur Oppman. Dziś w budynku tym ma swoje biuro i salę prób Teatr Adekwatny (ul. Kanonia 8/1). 

Innym sławnym mieszkańcem placyku był Jan Paweł Woronicz  - poeta,  kaznodzieja, arcybiskup warszawski, prymas Królestwa Polskiego w latach 1828-1829.

Mieszkańcem Kanonii był także Wiktor Gomulicki - poeta, powieściopisarz (m.in. autor Przygód niebieskiego mundurka), krytyk literacki i historyk Warszawy.  -------------------------------------------------------------

Od strony południowej i południowo-zachodniej wchodzimy na Kanonię przez 2 białe, monumentalne bramy. To dolne partie usytułowanego wyżej korytarza (nazywany też: galerią, gankiem) jaki połączył w 1621r. ówczesną -jeszcze wtedy nie Katedrę a - Kolegiatę z Zamkiem Królewskim.

Było to bezpieczne królewskie przejście z Zamku do prezbiterium wybudowane po zamachu jakiego dokonał na króla Zygmunta III Wazę w dniu 15.11.1620r. szlachcic sandomierski, wyznawca kalwinizmu, Michał Piekarski. Ów wydarzenie miało miejsce na ulicy Świętojańskiej. Zmierzającego do kościoła króla zaatakował niespodziewanie Piekarski na szczęście raniąc go jedynie czekanem, zanim obezwładnił go sam królewicz Władysław IV.

Tu warto dodać, iż śledztwo w sprawie napadu na króla przeprowadzono z wykorzystaniem okrutnych tortur lecz mimo to nie wyjaśniło czy:

- byli jeszcze jacyś inni zamachowcy,

-tylko osobiste żale Piekarskiego do władcy były przyczyną zamachu.

Stało się natomiast źródłem do dziś znanego i uzywanego jeszcze czasem powiedzenia Pleść jak Piekarski na mękach, z powodu szalonych niedorzeczności, które  opowiadał wymyślnie męczony zamachowiec. 

Piekarski został osądzony i po straszliwie bolesnych torturach stracony publicznie w sposób nie mniej przeraźliwy. Po obcięciu mu dłoni został rozszarpany przez biegnące w różne kierunki 4 konie do których został przywiązany za ręce i nogi. Następnie jego szczątki spalono a prochy wysadzono z armaty. Miejscem straceń było wówczas Piekiełko, miejsce już poza obrębem miejskich murów, znajdujące się u wylotu ulicy Piekarskiej na Podwale czyli dokładnie tu gdzie dziś stoi pomnik Kilińskiego.

------------------------------------------------------------------------

Z boku przy jednej z tych bram znajduje się nastarsza warszawska tabliczka z nazwą ulicy - KANONIE 

 -------------------------------------------------------------------------

W 1972 w północnej części placyku umieszczono, zgodnie z decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki,  dzwon z 1646r. Odnaleziony po pierwszej wojnie światowej dzwon zakupiło Muzeum Narodowe w Warszawie i po rekonstrukcji wystawiło na swoim dziedzińcu. Podczas drugiej wojny światowej Niemcy mieli zamiar wywieźć dzwon do Rzeszy, ale trudności z transportem uniemożliwiły im to i nie zdążyli tego zrobić.

Na dzwonie jest umieszczony napis w języku niemieckim mówiący, ze został on odlany przez Daniela Thyma (wczesniej w 1644r. odlał warszawski posąg króla Zygmunta III Wazy). Nad nim znajdują się wizerunki Chrystusa, Matki Bożej i Jana Chrzciciela. Z drugiej strony dzwonu widzimy postać Chrystusa, a pod nią kartusz z czterema herbami i informacje o fundatorze dzwonu Janie Mikołaju Daniłowiczu, człowieku bardzo bogatym i pobożnym. Na dole umieszczony jest werset z Psalmu 150: Lavdate Evm in cymbalis ivbilationis omnis spiritvs lavdet Dominvm - Chwalcie go na cymbałach dźwięcznych, wszelki duch niech chwali Pana.